Horizontální ovinovací stroje
Ovinovací stroje můžeme řadit dvou katetegorií a to na poloautomatické a automatické. Princip spočívá v ovinování baleného předmětu fixační fólií, která se pohybuje v prstenci, jehož středem se na dopravnících pohybuje balený předmět. Výhody těchto ovíječek jsou nízké provozní náklady, úspora obalového materiálu a schopnost balit předměty především nadměrných délek jako jsou např. (okapy, dveře, okna, trámy, lišty, hliníkové profily, tyče, prkna, palubky, žebříky, lyže a snowbordy)

Poloautomatické horizontální ovíjení

Poloautomatické horizontální ovinovací stroje s ručním posunem jsou vhodné pro balení předmětů rozdílných velikostí, nestejných tvarů, nadměrných délek, nebo svazků tiskovin do průtažné fólie. Výhodou horizontálních ovíječek je možnost ovíjet předměty o minimálních průměrech. Stroje vyžadují lidskou obsluhu.

Zobrazit podrobné informace o Poloautomatických horizontálních ovinovacích strojích

Automatické horizontální ovíjení

Automatické horizontální ovinovací stroje s hnanými dopravníky na vstupu a výstupu jsou vhodné pro balení předmětů rozdílných velikostí, nestejných tvarů, nadměrných délek, nebo svazků tiskovin do průtažné fólie. Výhodou horizontálních ovíječek je možnost ovíjet předměty o minimálních průměrech. Stroje nevyžadují lidskou obsluhu.

Zobrazit podrobné informace o Automatických horizontálních ovinovacích strojích

Horizontální ovinovací stroje

horizont.ovijecka kategorie
BOX 2
BOX
AT 1200
AT 900
AT 600
AT
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.