Balení a export od A do Z v pavilonu G2
Unikátním příkladem spolupráce více než desítky firem zabývajících se balením, značením, logistikou a manipulací se zbožím je projekt Packaging Live. Celý tento proces mohou návštěvníci MSV 2010 vidět na vlastní oči každý den konání veletrhu vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin.
 
Zabalení výrobku od vložení několika součástek do sáčku až po export do cizí země představuje na MSV 2010 unikátní projekt Packaging Live. V pavilonu G2 pracuje celá balicí a expediční linka, která tento proces předvádí. Ještě zajímavější je však fakt, že se na jejím sestavení a provozu podílí celkem šestnáct renomovaných firem. Každá dodala svůj produkt tvořící podstatnou část linky, byť v praxi si tyto nyní spolupracující firmy vzájemně konkurují.
 
"Premiéru měl projekt Packaging Live v březnu 2010 na veletrhu EMBAX, kdy se jej zúčastnilo osm firem," uvedla Michaela Zachová ze společnosti EQUICom s r.o. Od té doby se počet partnerských společností zdvojnásobil.
 
Nejvyspělejší technologie pro balení, značení, logistiku a manipulaci je tak možné vidět, jak kooperují přímo v praxi. Packaging Live začíná vertikálním balicím strojem (firma Mašek), jenž běžně balí oříšky, ovšem pro účely MSV byl překonstruován na balení vrutů, dále proces pokračuje balením do sáčků, přesunem sáčků pomocí robota, zvážením na váze s přesností 0,1 gramu (Albertina Trading s r.o.), značením (ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM), automatizovaným ukládáním zboží do krabic (Robotic SK), lepením a  ovinováním (Technology s r.o.), páskováním (PENTA-servis spol. s r.o.), identifikací a sběrem dat (GABEN, spol. s r.o.) a končí transportem (Wanzl), jenž na plazmových monitorech znázorňuje program na zpětnou vysledovatelnost zboží připravený RFID laboratoří při Vysoké škole báňské.
 
Mezioperační a expediční přepravu prázdných a plných kartonů pomocí pásových a válečkového dopravníku zajišťuje firma STRAND s r.o. Regálové systémy a vysokozdvižné vozíky na skladování a manipulaci se zbožím zde představuje společnost STILL ČR spol. s r.o.. Zásuvkové skříně s nosností zásuvky až 75 kg a 200 kg v projektu Packaging Live prezentuje firma MAXITECH. Měřicí přístroje dodala STS Sensor Technik Sirnach AG.
 
A konečně výrobky, tedy vruty, které si diváci mohou po každém zprovoznění linky odnést na památku, dodaly společnosti Fabory CZ Holding s r.o. Jinak se na balicí lince balí vruty do bílých klopových krabic dodaných společností THIMM. Řídicí systém, jenž je krví celého systému, dodala společnost Robotic SK.
 
AUTOR: Lenka Juřenová
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.